سارافان سوزن دوزی و آینه دوزی

دسته بندی: لباس زنانه
فروشگاه : Barge.sabz.leila
لینک کوتاه : honardastsaz.com/p/1357

3,120,000 تومان
 
 
 

به سبک لباسهای سنتی با پارچه فاستونی بازطراحی شده مناسب سایز سی و شش الی چهل و چهار


جنس سارافان
سایز مناسب سایز سی و شش الی چهل و چهار
رنگ مطابق تصویر

3.3

میانگین امتیاز

0%
0%
0%
0%
0%

نظر خود را ارسال کنید

ورود به حساب

  • نظری روی این محصول وجود ندارد


  • تاکنون سوالی روی این محصول پرسیده نشده است

سوال خود را ارسال کنید


ورود به حساب
با عرض پوزش
درخواست شما با خطا همراه بود
این خطا به صورت خودکار به تیم پشتیبانی فنی ارسال می گردد و به زودی رفع خواهد شد

(در صورت ادامه خطا لطفا مورد را گزارش کنید)

متن خطا جهت گزارش :
There is an error in your site: Address: http://honardastsaz.com/product.php?id=PD-1357/سارافان-سوزن-دوزی-و-آینه-دوزی/ Error:Expression #37 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column *honardastsaz_dbHonarDast.product_property_val.ppv_id* which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by IN SELECT * FROM products lEFT JOIN product_property_val ON(pro_id=ppv_propertyID) WHERE pro_sellerID AND pro_status='accept' GROUP BY pro_id ORDER BY pro_id DESC LIMIT 6